Projekti
Apsardzes un ugunsdrošības sistēmu projektēšana.

Projektēšana

ISP Leģions ir ilggadēja pieredze apsardzes signalizācijas un ugunsdrošības signalizācijas drošības sistēmu projektēšanā paaugstinātas sarežģītības objektos. Visi drošības sistēmas projekti tiek izstrādāti, ievērojot normatīvo aktu un likumdošanas prasības. Ņemot vērā mūsdienu tehnoloģiju attīstību un izmaiņas normatīvajos dokumentos, kopā ar jaunus drošības sistēmas projektiem, mēs piedāvājam jau esošo drošības sistēmu uzlabošanu, ievērojot mūsdienu prasības.

APSARDZES SIGNALIZĀCIJAS UN APSARDZES-UGUNSDROŠĪBAS SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMU PROJEKTĒŠANA IETVER ŠĀDUS POSMUS:

 • apsargājamā objekta analīze atbilstoši apsardzes signalizācijas veidam;
 • klienta prasību un vēlmju izskatīšana;
 • speciālistu konsultācijas;
 • nepieciešamības gadījumā — tehnisko risinājumu izskatīšana;
 • darbu sarežģītības novērtējums;
 • tehniskā uzdevuma un projekta modeļu struktūras izstrāde;
 • optimālā aprīkojuma konfigurācijas izvēle;
 • tāmes sastādīšana;
 • projekta dokumentācijas izstrāde.

Ugunsdrošības signalizācijas uzstādīšanas gadījumā, projektēšanā papildus ietilpst klienta automātiska ugunsdzēsības aprīkojuma nodošana ekspluatācijā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam.

Uzstādīšana

IISP Leģions strādā augsti kvalificēti tehniskā dienesta darbinieki, ar plašu pieredzi jebkuras konfigurācijas un sarežģītības pakāpes signalizācijas sistēmu uzstādīšanā, kas ietver apsardzes signalizācijas, ugunsdrošības signalizācijas un videonovērošanas uzstādīšanu.

UZSTĀDĪŠANAS POSMĀ IETILPST:

  • nepieciešamo materiālu un iekārtu piegāde;
  • sistēmas noregulēšanas darbi;
  • nestandarta montāžas darbi;
  • signalizācijas un/vai novērošanas sistēmas uzstādīšana;
  • nepieciešamās sistēmas kabeļu infrastruktūras izveide;
  • izpilddokumentācijas sagatavošana;
  • objekta pieslēgšana pie centrālas apsardzes pults;
  • aparatūras noregulēšana: kameras, videoierakstu ierīces, monitori u.c.

 

Lielā pieredze, tehniskais un personāla potenciāls ļauj izpildīt pat sarežģītākos darbus kvalitatīvi un paredzētajos termiņos. Visi darbi tiek izpildīti saskaņā ar normatīvajiem un likumdošanas aktiem, visiem darbiem tiek piešķirts garantijas laiks.

Apkalpošana

IIISP Leģions nodrošina servisa apkalpošanu visām uzstādītajām tehniskajām drošības sistēmām, kas ir pieslēgtas pie centrālās apsardzes pults. Servisa apkalpošana ļauj izvairīties no sistēmas dīkstāves un līdz ar to izvairīties no ārkārtas situācijām, kad objekts netiek novērots. Mūsu uzņēmuma speciālisti bezmaksas apmāca klientu kā rīkoties ar drošības sistēmu, atbild uz Pasūtītāja jautājumiem, sniedz konsultācijas un rekomendācijas.

VISĀ SIGNALIZĀCIJAS EKSPLUATĀCIJAS LAIKĀ, KAS IR UZSTĀDĪTA JŪSU OBJEKTĀ VAI DZĪVOKLĪ, TIEK NODROŠINĀTS TEHNISKAIS ATBALSTS:

 • speciālistu un lietotāju konsultācijas;
 • pastāvīga uzstādītās signalizācijas sistēmas tehniskā apkope;
 • garantijas apkalpošana;
 • profilaktisko (reglamenta) darbu veikšana;
 • funkcionējošās sistēmas konfigurācijas vai programmas izmaiņas;
 • viltus trauksmju noteikšana un cēloņu novēršana;
 • steidzama traucējumu novēršana;
 • esošo sistēmu modernizācija.
Pieteikt pakalpojumu iespējams klientu apkalpošanas centrā vai mūsu mājas lapā. Pēc elektroniskā pieteikuma saņemšanas, ar Jums sazināsies mūsu tirdzniecības pārstāvis.
Sikdatnes (cookies) mums sniedz iespeju uzlabot jusu ka lietotaja ertibas. Turpinot izmantot musu vietni, jus piekritat sikdatnu izmantosanai. LASIT VAIRAKX